Za studente Fakulteta zdravstvenih studija iz predmeta: – MIKROBIOLOGIJA  SA PARAZITOLOGIJOM- DOBOLONJA.

Obavještavamo vas da će se I januarsko-februarski ispitni rok  iz predmeta MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM održati u prostorijama O.J. Klinička mikrobiologija, KCUS  po slijedećem rasporedu:

31.01.2020. godine u 12.00 (praktični ispit)

31.01.2020. godine u 13.00 (usmeni ispit)

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija