Obavještavamo studente koji su obnovili godinu ili prenjeli predmet Disfunkcija ljudksog organizma ili Morfologija u dijagnostici da će ispitni rok iz navedenih predmeta biti organizovan u junsko-julskom ispitnom roku.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija