Obavještavamo studente redovnog i vanrednog studija koji su prenijeli predmet Opšta anorganska i organska hemija iz zimskog semestra akademske 2018/2019. godine da će se ispit iz predmeta  Opšta anorganska i organska hemija održati u ponedjeljak, 27.01.2020. godine, u amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 16:00 sati za redovne i vanredne studente.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija