Obavještavamo studente redovnog i vanrednog studija koji su prenijeli predmet Disfunkcija ljudskog organizma iz zimskog semestra akademske 2018/2019. godine da će se ispit iz predmeta  Disfunkcija ljudskog organizma održati u utorak, 28.01.2020. godine, u amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 16:30 h za redovne, i 17:30 h za vanredne studente.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija