VAŽI  ZA REDOVNI i VANREDAN STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: PATOLOGIJA,

PATOLOŠKA ANATOMIJA

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:29.01.2020.u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA DIP-u (tražiti prof.dr. Nurija Bilalović).

STUDENTSKA SLUŽBA