VAŽI  ZA REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: GERIJATRIJA

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 30.01.2020.u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

STUDENTSKA SLUŽBA

 

VAŽI  ZA REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: PEDIJATRIJA

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 28.01.2020.u 11.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

STUDENTSKA SLUŽBA

 

VAŽI  ZA DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: NJEGA BOLESNIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PALIJATIVNU NJEGU

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN: 27.01.2020.u 10.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

STUDENTSKA SLUŽBA