VAŽI  ZA REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: OPŠTA HIRURGIJA SA TRAUMATOLOGIJOM

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:28.01.2020.u 11.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

STUDENTSKA SLUŽBA

 

VAŽI  ZA DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: URGENTNA STANJA U RADIOLOGIJI

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:28.01.2020.u 11.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

STUDENTSKA SLUŽBA

 

VAŽI  ZA DIFERENCIRANI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: MRI

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:27.01.2020.u 11.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

STUDENTSKA SLUŽBA