STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA KOJI SU „PRENIJELI“ NEKI ISPIT U NAREDNU GODINU STUDIJA I KOJI TAJ ISPIT NE MOGU PRIJAVITI PUTEM ISSS APLIKACIJE ZA POLAGANJE, TREBAJU ODMAH, A NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE ISPITA ( UVIJEK SE 7 DANA PRIJE ISPITA, OTVARA MOGUĆNOST PRIJAVE) JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU LIČNO SA INDEXOM ILI MAIL-om AMELI ŠATROVIĆ, RADI DOBIJANJA POMOĆI OKO ISTOG. (POTREBNO JE DA STUDENT NAPIŠE MOLBU, A U ČIJOJ SADRŽINI ĆE BITI: NAZIV PREDMETA KOJI ŽELI PRIJAVITI, BROJ INDEXA, TE DATUM POLAGANJA ISPITA KOJI JE VEĆ ZAKAZAN).

STUDENTI KOJI SE NE JAVE NA GORE NAPISANI NAČIN I KOJI NE BUDU NA SPISKU PRIJAVLJENIH STUDENATA ZA POLAGANJE, NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU.

SUGERIŠE SE I SVIM DRUGIM STUDENTIMA DA PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ISPITA PUTEM STUDENTSKE ŠIFRE NA ISSS APLIKACIJU, UVIJEK KORISTE OPCIJU DODATNE PROVJERE O USPJEŠNOSTI PRIJAVLJIVANJA SVIH ISPITA, JER SE JE U PRAKSI POKAZALO DA STUDENTI KOJI TO URADE PUTEM MOBILNIH TELEFONA, DOSTA ČESTO PRIJAVA NE BUDE USPJEŠNA, TE STUDENT ZBOG TOGA, NIJE MOGAO PRISTUPITI ISPITU, JER NE BUDE NA SPISKU PRIJAVLJENIH STUDENATA ZA ISPIT.