Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu III ciklusa studija akademske 2019/2020. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za III ciklus studija