OBAVJEŠTAVAJU SE DIPLOMANTI I MAGISTRANTI KOJI SU DOBILI DIPLOME/DODATAK DIPLOMI NA PROMOCIJI 07.12.2019.GODINE , DA PROVJERE PODATKE U ISTIM I AKO PRIMJETE NEKU GREŠKU, ODMAH SE JAVE NA STUDENTSKU SLUŽBU RADI ISPRAVKE.

(NAKNADNE ISPRAVKE NEĆE BITI MOGUĆE)

ROK ZA JAVLJANJE JE 31.12.2019.GODINE.

 

STUDENSTSKA SLUŽBA