UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ ZDRAVSTVENE NAUKE ak.2018./2019. godina

 

Rezultati ispita iz Izbornog predmeta Radiološke tehnologije III ciklus studija Ak.2018-19.godine.

Ispit održan 14.12.2019.godine

Redni brojBroj indeksaKonačna ocjena
1.18-PHD/18deset (10)
2.39-PHD/18deset (10)
3.16-PHD/18deset (10)
4.23-PHD/18deset (10)
5.32-PHD/18deset (10)
6.35-PHD/18deset (10)
7.40-PHD/18deset (10)

 

NAPOMENA: Uvid u rezultate ispita studenti mogu obaviti 19.12.2019.godine u terminu od 13:00-16:00h. na FZS kod odgovornog nastavnika.

Za upis ocjena, indekse dostaviti odgovornom nastavniku 20.12.2019.godine u terminu od 14:00 do 16:00h na FZS.

 

18.12.2019.godine

Odgovorni nastavnik: Doc dr Fuad Julardžija