Obavještavamo studente I ciklusa studija da nastava (predavanja i vježbe) koja se izvodi na Medicinskom fakultetu i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za studente Fakulteta zdravstvenih studija počinje sutra, 05.12.2019. godine prema rasporedu koji je definisan na početku zimskog semestra ak. 2019/2020. godine i koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Obavijest o nastavku izvođenja nastave za studente Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

 

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana