U cilju podrške studentima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu nastavni proces planiran za srijedu, 04.12.2019. godine se odgađa.

Odluka o odgađanju nastave za 04.12.2019. godine