Studenti prve godine svih studijskih programa dužni su slušati predavanje koje će održati professor PETER LOCKE sa prestižnog univerziteta iz SAD-a, Global Health Studies and Department of Anthropology, Northwestern University, u srijedu, 04.12.2019.godine u 14.00 sati na Veterinarskom fakultetu.

Predavanje na temu:”Conflict, Humanitarianism and Global Mental Health” će se prezentovati na engleskom jeziku, uz napomenu da će profesor koristiti jednostavnu formu engleskog jezika.

Predavanje će se održati u terminu nastave Prof.dr. Redže Čaušević, a za održavanje istog data je saglasnost dekanese Prof. dr. Arzije Pašalić i prodekana za I ciklus studija Prof. dr. Bakira Katane.

 

Prof. dr. Jasmina Mahmutović,

Prodekan za međunarodnu saradnju