Obavještavamo Vanredne studente II ciklusa studija da će se nastava održati prema korigovanim terminima:

II termin nastave: od 12.12. 2019. godine do 15.12.2019. godine;

III termin nastave: od 23.01.2020. godine do 26.01.2020. godine.

 

Prodekan za II ciklus studija

Prof. dr. Amila Jaganjac