Obavještavamo studente vanrednog studija I ciklusa studija da će II blok nastave biti održan u periodu od 26.11.2019.godine do 01.12.2019.godine. Raspored za održavanje predavanja i vježbi je objavljen na Web stranici Fakulteta zdravstvenih studija.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana