Obavještavamo studente V semestra studijskog programa Laboratorijske tehnologije da će se nadoknada predavanja iz predmeta Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I od 29.10.2019.godine održati 07.11.2019.godine u 16.45-20:30 h, Građevinski fakultet učionica br: 208.

 

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana