Javna odbrana projekta  doktorske disertacije pod naslovom „Uticaj kalibracije opreme monitoring kvaliteta zraka na procjenu izloženosti stanovništva“ kandidata mr. sci. Jasmine Čomić održat će se  08.11.2019.godine (petak), sa početkom u 12,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, Stjepana Tomića 1, prostor Dekanata.

 

Prodekan III ciklusa studija

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović