Obavještavamo vas da je u skladu sa operativnim ciljem Strategije razvoja Univerziteta u Sarajevu 2019-2023. i dijelu koji se odnosi na aktivnosti unapređenja etičkih principa i profesionalizma NI/UI radu, kao i u skladu sa Akcionim planom strategije ljudskih resursa za istraživače (HRS4R), pokrenute su određene aktivnosti kako bi istraživači na Univerzitetu u Sarajevu unaprijedili svoja znanja vezana za etičke principe u istraživanju.

Shodno tome  Fakultet zdravstvenih studija organizuje edukaciju za istraživače koja će se održati 08.11.2019.godine u prostorijama Građevinskog fakulteta, učionica 104 sa početkom u 14:30 sati. Tema edukacije je „Etički principi u istraživanju“, a predavači su prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović i doc. dr. Vedran Đido.

Prodekan za III ciklus studija

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović