Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 24.10.2019. godine, po odluci broj 01-4-DK-7258/19, donijelo sljedeću Odluku:

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu odlučilo je da se do daljnjeg, a po hitnom postupku obustavi izvođenje nastave/angažman na svim ciklusima studija i svim fakultetima Grupacije medicinkih nauka Univerziteta u Sarajevu (…)

Shodno tome obavještavamo studente svih studijskih programa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu da se nastava koja se odvija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odgađa do daljnjeg.

 

Dekan

Prof. dr. Arzija Pašalić