Studentsko vijeće Univerziteta u Ljubljani i Studentska organizacija Ljubljane organiziraju Međunarodnu konferenciju: Slavenski studentski samit – Stvaranje naše budućnosti koja će se održati od 20. do 23. novembra 2019. godine, povodom obilježavanja 100 godišnjice Univerziteta u Ljubljani.

Poziv na Konferenciju

Program Konferencije