Obavještavamo studente V semestra studijskog programa Laboratorijske tehnologije da neće imati predavanje iz predmeta Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I u utorak 29.10.2019.godine. U dogovoru sa predmetnim profesorom bit će održana naknada predavanja.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana