Termini održavanja vježbi iz predmeta Kliničko laboratorijska dijagnostika – III semestar