Raspored vježbi iz predmeta Zaštita i njega u urgentnim stanjima za zimski semestar akademske 2019/2020. godine:

 

Viši ass. Nusret Popović – Studijski program sanitarno inžinjerstvo,

11:00-13:00, Klinika za dječiju hirurgiju

Ass. Elvedin Zukić –Studijski program Zdravstvena njega,

11:30-13:00, Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Sead Hasanović, str.sar.-Studijski program laboratorijske tehnologije, 11:30-13:00, Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Senada Džebo, str.sar.- Studijski program radiološke tehnologije,

11:30-13:00, Klinika urgentne medicine (KUM)

Alihodžić Almedina, str.sar.-Studijski program fizioterapija,

11:30-13:00, Klinika za ortopediju i traumatologiju

 

Studente iz pojedinih studijskih programa podijeliti u grupe pri čemu u jednoj grupi za vježbe ne može biti više od 15 studenata.

 

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana