Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente I semestra svih studijskih programa da sutra 17.10.2019. godine neće biti održana predavanja i vježbe iz predmeta Biofizika na Medicinskom fakultetu.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana