UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

VAŽI ZA VANREDNI  STUDIJ – DOBOLONJA

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA       PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU, ODRŽAĆE SE:

 

II TERMIN: 22.10.2019. god u 12.00 sati

 

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA DIP-u (JAVITI SE PROF.DR. NURIJA BILALOVIĆ)

 

STUDENTSKA SLUŽBA