Obavještavamo redovne studente V semestra studijskog programa Laboratorijske tehnologije da će se predavanja iz predmeta Metode u citodijagnostici održavati srijedom u terminu 17:00-18:30 h u prostorijama Građevinskog fakulteta, učionica br:5. Termin vježbi iz predmeta Metode u citodijagnostici je petak u terminu 16:15-19:15 h, Građevinski fakultet, učionica br: 5.

 

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana