Obavještavamo studente III ciklusa studija da će se nastava iz izbornog predmeta Upravljanje vodom, hranom i ishranom koja je planirana u subotu 12.10.2019. godine održati na Veterinarskom fakultetu u učionici br. 161.

 

Prodekan za III ciklus studija

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović