Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studenete I semestra da se predavanja i vježbe iz predmeta koji se održavaju na Medicniskom fakultetu u tekućoj sedmici od 07.10. do 14.10.2019. godine neće održati. Nastava iz predmeta na Medicinskom fakultetu će se održavati od naredne sedmice u terminima definisanim rasporedom.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana