Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente I semestra studijskog programa Zdravstvena njega da će se nastava iz predmeta Opći principi zdravstvene njege održati u utorak 15.10.2019. godine  08:00 sati u učionici br. 5 Građevinskog fakulteta.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana