OBAVJEST

 

Studenti su obavezni izabrati temu Završnog rada II ciklusa studija u periodu od 14. 02. do 19. 02. 2020. godine.

Studenti su dužni da se u obrate Ass. Emi Pindžo, koordinatoru za II ciklus studija, radi pravovremenog utvrđivanja liste studenata u skladu sa odobrenim temama.

Spisak tema Završnih radova II ciklusa studija Ak 2019-2020 godine

 

OBAVJEST

 

Prijava tema Završnog rada II ciklusa studija se vrši putem obrasca ZR1 koji se nalazi u prilogu ove obavjesti.

Prijava tema će se vršiti u periodu od 03. 03. do 06. 03. 2020. godine.

Studenti su dužni u naznačenom periodu predati ZR1 obrasce u 2 primjerka, popunjene i potpisane od strane mentora i studenta.

Obrasce će zaprimati Ass. Ema Pindžo, koordinator za II ciklus studija.

 

Obrazac_ZR1 – Prijava teme Završnog rada II ciklusa studija