U skladu sa odlukom Vijeća III ciklusa studija ispit iz predmeta „Preventivna zdravstvena zaštita“ za studenticu III ciklusa studija Sanelu Hajro održat će se u petak 11.10.2019. godine u prostorijama fakulteta zdravstvenih studija.