Nazivi predmeta i odgovorni nastavnici I semestra II ciklusa studija ak. 2019/2020. godine

 

Prodekan za II ciklus studija

Prof. dr. Amila Jaganjac