Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu II ciklusa studija u akadesmkoj 2019/20. godini

 

Nastava za vanredni studij II ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini – prvi termin  će biti održana u periodu od 31. 10.  do 03. 11. 2019. godine.

 

Prodekan za II ciklus studija

Prof. dr. Amila Jaganjac