Obavještavamo vanredne studente V semestra studijskog programa Zdravstvena njega da se termin nastave iz predmeta Zdravstvena njega u infektologiji planirana za ponedjeljak 07.10.2019. godine odgađa. Novi termin održavanja nastave je 14.10.2019. godine od 16:00 do 18:30 u učionici br. 208 na Građevinskom fakultetu.