Odluka o produženju roka odbrane završnih radova II ciklusa studija

 

Prodekan za II ciklus studija

Prof. dr. Amila Jaganjac