Program II Simpozija sanitarnog inžinjerstva u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učesćem