Statusna pitanja i finansijske obaveze studenata I ciklusa studija