Ovjera i upis semstra, obnova godine studija, apsolventski staž – redovni i redovni samofinansirajući studij

Ovjera i upis semestra, obnova godine studija, apsolventski staž – vanredni studij