UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo studente II ciklusa studija da su za svoju odabranu – okvirnu temu (okvirne teme usvojene na Vijeću Fakulteta dostavljamo u prilogu), dužni popuniti aplikacioni obrazac uz konsultaciju sa potencijalnim mentorom i dostaviti na studentsku službu u dva primjerka od 07-10.03.2016 god.

Okvirne teme za izradu završnog rada II ciklusa studije (Usvojene na 41. Sjednici Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija održanoj 04.02.2016 godine).

SPISAK RADNIH TEMA II CIKLUSA STUDIJA (Akademska 2015/16)

APLIKACIONI OBRAZAC