REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA ZDRAVSTEVNA EKOLOGIJA ODRŽANOG DANA 09.09.2019. GODINE ZA VANREDNE STUDENTE

 

Red.br.Broj indeksaOcjena
1.239/17-Susmena dopuna
2.307/17-FNP
3.312/17-F6
4.338/17-L5
5.488/17–O5
6.1369/17-ONP

 

*NP-NIJE PRISTUPIO/LA

 

NAPOMENA: STUDENT ZA USMENU DOPUNU TREBA SE JAVITI U PONEDJELJAK 16.09.2019.GODINE U 10:00 SATI U SOBU 304 NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA. UVID U RAD JE PREDVIĐEN U ISTOM TERMINU.

 

Odgovorni nastavnik: prof.dr. Arzija Pašalić

Sarajevo, 13.09.2019.godine