Obavještavamo studente I godine I ciklusa studija da se termini ispiti iz predmeta Anatomija čovjeka i Anatomija lokomotornog sistema pomjeraju kako slijedi:

Anatomija čovjeka: 16.09.2019. godine u 10:00 sati, Medicinski fakultet

Anatomija lokomotornog sistema, 17:09.2019. godine u 10:00 sati, Medicinski fakultet

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija