Obavještavamo studente da je termin ispit iz predmeta Zdravstevna ekologija isključivo za vanredne studente u petak 13.09.2019. godine u 12:00 sati, učionica 104 Građevinskog fakulteta.

Prodekan za I ciklus studija

Prof. dr. Bakir Katana