Obavještavamo studente I godine da je termin ispit iz predmeta Zdravstevna ekologija u subotu 14.09.2019. godine u 14:00 sati u amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija