UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Safeta Beglerović, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Prediktorna vrijednost pojave medicinskih komplikacija u procjeni ishoda liječenja kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze“

dana 26. 12. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.