Tokom ovog ljeta će se realizovati Četvrta ljetna škola (2019) pod  nazivom: „Comparative Pubilc Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina- International Development Programme (IPD)“.

Zvanično otvaranje Četvrte ljetne škole će biti organizovano u ponedjeljak, 22.07.2019. godine u 9.30 sati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije (CIS, Kampus UNSA).

Teoretski dio nastave će se održavati u prostorijama CIS-a, a realizaciju nastave započinju predavači Filozofskog fakulteta UNSA (Slavenska civilizacija – historija, kultura i politika), dok će se u periodu od 05. do 13. augusta 2019. godine provesti dio nastave iz oblasti javnog i mentalnog zdravlja, u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta.

Ljetna škola je namjenjena isključivo studentima (12) Northwestern Univerziteta, Evanston, savezna država Illinois, SAD, koji su pod nadzorom Prof.dr Petera Locka, koordinatora za Global Health Studies. Cilj Ljetne škole je upoznavanje sa osnovama sistema zdravstva i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji, te upoznavanje sa izazovima javnog zdravstva u post-socijalitičkom i post-konfliktom društvu.  Zvanični jezik Ljetne škole je engleski jezik.

Nastavni kadar je odabran saradnjom učesnika Projekta Univerziteta u Sarajevu i Program koordinatora Northwester Univerziteta Ispred Fakulteta zdravstvenih studija za oblasti javnog zdravstva predavači su: Prof. dr. Aida Pilav, Prof.dr. Aida Ramić, Prof. dr. Jasmina Mahmutović i Prof.dr. Zarema Obradović, dok je za oblast mentalnog zdravlja predavač Doc.dr.Nermana Mehić Basara, direktorica JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.