REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA PLANIRANJE I DIZAJNIRANJE JAVNIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA ODRŽANOG 10.07.2019.

 

R.b.Broj

indeksa

Ukupan br. bodova/

Konačna cjena

1.230/16-S56/  6
2.210/16-S93/ 9
3.235/16-S70/ 7
4.255/17-S80/ 8
5.223/16-S56/ 6
6.198/15-S56/ 6
7.221/16-SNP
8.212/16-S56/ 6
9.226/16-S63/ 6
10.215/16-S56/ 6
11.202/15-SNP
12.176/15-S56/ 6
13.183/15-S60/ 6

 

NAPOMENA:

Studenti imaju pravo uvida u rad u petak, 19.07.2019. godine, u 10:00h u kancelariji 305.

Predstavnik studija će donijeti indekse ass. Mineli Velagić na upis ocjene u petak, 19.07.2019. godine, u 11:00h.

 

Sarajevo, 17.07.2019. godine

Predmetni nastavnik:

Doc.dr.Mehmed Cero