UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Sarajevo, 16.07.2019. – II ROK
STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA – SEMESTAR VI – vanredni studij.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIKALNA TERAPIJA U GERIJATRIJSKOJ REHABILITACIJI

Ime i prezime studenta BROJ BODOVA KONAČNA
1. 173/14-F 70 Sedam (7)
2. 285/16-F 60 Šest (6)
3.236/15-F 70 Sedam (7)
4. 259/16-F 70 Sedam (7)
5. 228/15-F 70 Sedam (7)
6. 2017/14-F N.P

NAPOMENA:
Studenti imaju pravo uvida u studentski portfolij 17.07. i 18.07. 2019. u terminu od 8.00-09.00 sati.
Indekse za upis ocjene dostaviti u petak, 18.07.2019, u 10.00 odgovornom nastavniku.

6 studenta su prijavili ispit, na pismeni je izašlo 3 studenta koja su zadovoljili ispit, dva studenta koja su položila praktični dio ispita i jedan student koji nije pristupio ispitu.

Datum, 16.07.2019.

ODGOVORNI NASTAVNIK
Prof. dr Amila Jaganjac