Univerzitet u Sarajevu

Fakultet zdravstvenih studija

 

Profesor: Prof.dr Jasmina Mahmutović

Predmet: Zdravstvena njega starih

Studij: Zdravstvena njega i terapija

SEMESTER: VIII

Način studiranja: VANREDNO

 

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Zdravstvena njega starih, 16.07.2019.godine.

 

Red.br:Broj indexaOcjena
1.435/15-OŠest (6)

 

NAPOMENA: Index na upis ocjene dostaviti Ass. Ameli Salihović 18.07.2019. godine u 09:00 h.