Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16

STUDIJ: FIZIKALNA TERAPIJA- IV SEMESTAR

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Radiografska

morfologija (P)

Fizikalna terapija

(P)

Terapija pokretom (P)

Fizikalna terapija (V)

Grupa II

Terapija pokretom (V)

Grupa II

SATNICA

       9.00 – 11.30         8.30 – 11.00       8.30 – 11.009.00-12.008.30-11.30

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATARUČIONICA BR.1UČIONICA BR.1

DOM ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA

PREDMET

Fizikalna terapija (V)

Grupa I

Terapija pokretom (V)

Grupa I

Radiografska

morfologija (V)

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji (V)

SATNICA

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

11.30 – 14.0013.00-14.30

12.00 – 14.30

PROSTOR

DOM ZDRAVLJA

DOM ZDRAVLJA

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

UČIONICA BR.1

DOM ZDRAVLJA

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETAPRVJECTSNAZIV PREDMETAPRVJECTS
Fizikalna terapija

45

60

9

Terapija pokretom

45

60

9

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

30

45

7

Radiografska morfologija45455